90 تا 120 هزار تن یارانه، مشمولان چه کسانی هستند؟!

افزایش یارانه نقدی برنامه ریزی شده است. میزان یارانه نقدی بر اساس دهک درآمد خانوار 90، 100 یا 120 هزار تن است. اما مشمولان یارانه جدید چه کسانی هستند و آیا یارانه نقدی و روزانه حذف می شود؟

خبر یارانه جدید دولت جدید از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شد و میرکاظمی یارانه را 90 هزار تن دانست. اما برای برخی دهک ها به 100 تا 120 هزار تن می رسد.

مشمول یارانه 90000 تومان

اما ذینفعان این یارانه جدید چه کسانی هستند؟ دریافت کنندگان کمک 90 هزار تومانی هنوز مشخص نیست. اما به گفته رئیس سازمان برنامه، یارانه باید به دهک هایی با درآمد کمتر تعلق گیرد.

بنابراین یارانه 90 هزار تومانی جدید به عنوان یارانه نقدی به کل جمعیت پرداخت نمی شود، بلکه قرار است به عنوان کمک معیشتی برای چند دهک کم درآمد پرداخت شود. مشمولان این یارانه احتمالاً همان مشمولان یارانه معیشتی هستند. بنابراین پیش بینی می شود یارانه جدید شامل پنج یا شش دهک کم درآمد باشد.

آیا یارانه نقدی و نگهداری حذف می شود؟

در لایحه بودجه 1401 دولت نه یارانه نقدی را حذف کرد و نه یارانه معیشتی. شایستگی پرداخت این دو یارانه همچنان قوی است. اما وام جدید 100 هزار میلیارد تنی در بودجه سال آینده لحاظ شده است که گفته می شود از زمان لغو ارز این رقم 4200 تن بوده است.

اکنون رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گفته است که بخشی از این وام 100 هزار میلیارد تومانی صرف یارانه های جدید می شود. بر این اساس، با توجه به اینکه یارانه نقدی و یارانه معیشتی حذف نشده است، به نظر می رسد دولت می خواهد به پرداخت دو یارانه قبلی ادامه دهد و یارانه جدیدی به لیست اضافه کند.

  ترفند خواندن پیام های پاک شده در واتس اپ

البته دولت هر سه ماه یک اولتیماتوم برای شناسایی و حذف دهک های پردرآمد از فهرست یارانه نقدی داد. این نیز نشان می دهد که یارانه نقدی احتمالاً در سال آینده پرداخت می شود، اما احتمال کاهش تعداد مشمولان وجود دارد.

منبع: تجارت نیوز

دیدگاهتان را بنویسید