2022; یک سال کامپیوترهای کوانتومی؟!

421820 383 خبر مرکزی

یک کامپیوتر کوانتومی قدرتمند می تواند رمزگذاری های بسیار پیچیده را رمزگشایی کند و مشکلاتی را حل کند که کامپیوترهای معمولی قادر به انجام آن نیستند. اما با وجود پیشرفت های صورت گرفته در این زمینه، تاکنون هیچکس نتوانسته نمونه اولیه یک کامپیوتر کوانتومی بسازد.

در حال حاضر، تمام تلاش ها برای دستیابی به کمال کوانتومی متمرکز شده است. برتری کوانتومی نقطه ای است که در آن یک کامپیوتر کوانتومی می تواند محاسباتی را انجام دهد که برای کامپیوترهای معمولی غیرممکن است در یک بازه زمانی معقول.

گوگل برای اولین بار در سال 2019 با استفاده از دستگاهی با قدرت پردازش 54 کیوبیت توانست به این نقطه برسد.

کیوبیت معادل کوانتومی بیت محاسباتی در کامپیوترهای معمولی است. سپس در سال 2021، گروهی از محققان دانشگاه علم و صنعت چین مشکل پیچیده تری را با یک دستگاه 56 بیتی حل کردند و مدتی بعد توانستند قدرت محاسباتی دستگاه خود را به 56 qbit افزایش دهند. اما سوالی که برای تخمین قدرت محاسباتی گوگل و چین استفاده شد، از نظر تجاری قابل اجرا نبود.

IBM اکنون در حال کار برای حل برنامه های تجاری با استفاده از این فناوری است. البته به گفته محققان این شرکت، این امر در سال 2022 امکان پذیر نخواهد بود.

محققان دانشگاه تگزاس در آستین نیز خوشبین نیستند و می گویند بعید است تا سال 2022 مشکلات عملی فناوری رایانه کوانتومی را حل کنند.

اما نیری مینبر، بنیانگذار شرکت پردازش کوانتومی کلاسیک، خوشبین است و معتقد است که سال 2022 شاهد برتری کوانتومی در حل مسائل عملی خواهد بود. به گفته وی، رایانه های کوانتومی مانند خودروهای الکتریکی با یک کاربرد کوچک شروع می شوند و در طول زمان تکامل می یابند و در طیف وسیعی از کاربردها مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

  برای اطمینان از امنیت فرزندانمان چه کنیم؟

در حل مسائل عملی با کمک کامپیوترهای کوانتومی مشکلات مختلفی وجود دارد. برای مثال، این کامپیوترها برای انجام این کار به هزاران مکعب پردازش نیاز دارند. همچنین افزایش پایداری این کامپیوترها ضروری است.

علاوه بر این، محققان باید راهی برای گروه بندی چندین کامپیوتر کوانتومی و استفاده از آنها به عنوان یک کیوبیت منطقی برای پردازش اطلاعات بیابند. هنگام استفاده از رایانه های کوانتومی برای حل مشکلات برنامه، اشکال زدایی کوانتومی نیز یک مشکل جدی است.

محققان در تلاش هستند تا تا سال 2022 پیشرفت چشمگیری در ساخت رایانه های کوانتومی داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید