1.4 برابر رشد اجاره بها نسبت به قیمت مسکن

آمار بانک مرکزی این نشان می دهد که در یک سال گذشته نرخ رشد قیمت اجاره بها برای اولین بار در سال های اخیر از نرخ رشد قیمت مسکن در تهران فراتر رفته است.

به عبارت دیگر برخلاف برخی توجیهات در خصوص افزایش اجاره بها و ارتباط آن با رشد قیمت فروش، بازار اجاره در کشور واسطه است.

1.4 برابر رشد اجاره بها نسبت به قیمت مسکن

بیش از هشت میلیون خانواده مستاجر در کشور در فصل جابجایی تحت فشار اجاره بهای گزاف قرار دارند و برخی برای افزایش اجاره بها تلاش می کنند تا سود بیشتری از اجاره بها ببرند.

  قیمت بیت کوین، امروز 14/09/18

دیدگاهتان را بنویسید