کمک هزینه مسکن کارگران تصویب شد

شورای وزیران در جلسه 11 خرداد سال 1401 به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب سازمان برنامه و بودجه کشور. کمک هزینه مسکن کارگران توسط قانون کار تعیین می شود.

بر این اساس کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه 1401 به میزان 5 میلیون و 500 هزار ریال در ماه تعیین شده است.

کمک هزینه مسکن کارگران تصویب شد

  وضعیت آب و هوا در 19 تیر / کاهش دما در نیمه شمالی کشور از یکشنبه

دیدگاهتان را بنویسید