کمپین روز قدس 1401 در تهران

438417 696 خبر مرکزی

روز قدس 1401 امسال در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ساعت 10 صبح در تهران از مسیرهای ده گانه به سمت دانشگاه تهران و سایر استان ها از مبادی تعیین شده برگزار شد:

  رازهای خانه وحشت در تهران

دیدگاهتان را بنویسید