کشف قطعات جدید سنگ در تخت جمشید

در تونل ها و آبراهه های زیرزمینی کاخ تاچر در تخت جمشید تعداد زیادی قطعات سنگی حاوی نقش برجسته و کتیبه یافت شده است.

در پایان فصل پنجم کاوش در محوطه باستانی تخت جمشید، محققان توانستند تعداد زیادی قطعات سنگی حاوی نقش برجسته و همچنین کتیبه هایی را در تونل های زیرزمینی و آبراهه های کاخ تاچر بیابند.

احمدعلی اسدی، سرپرست تیم باستان شناسی منطقه در 25 اردیبهشت گفت: این کاوش در حین کاوش فصل چهارم و به منظور شناسایی چگونگی امتداد آبراهه های حیاط جنوبی کاخ تاچر به سمت جنوب انجام شد. نزدیک به پله های قصر به نام “H”.

به گفته اسدی صدها سنگ نقش برجسته در این محوطه یافت شده که بیشتر به پلکان اصلی کاخ H متصل بوده و در دوره پس از هخامنشیان عمدا شکسته شده است.

وی ادامه داد: این تکه‌های سنگ نقاشی‌های گیاهی و انسانی و خط میخی روی یکی از این سنگ‌ها دیده می‌شود و در صورت کاوش کامل احتمال مواجهه با نمونه‌های کتیبه‌ای دیگر بسیار زیاد است.

این باستان شناس با اشاره به حجم زیاد قطعات سنگی کشف شده، گفت: برخی از مشکلات و پیچیدگی های نمای شمالی کاخ H که یکی از سخت ترین مسائل باستان شناسی تخت جمشید است، نیاز به روشن شدن دارد.

منبع: همشهری

  پردرآمدترین فیلم های سال 2021

دیدگاهتان را بنویسید