کشف زیستگاه شرقی

سخنگوی ناجا گفت: در خصوص بازگشت هواری مدیرعامل فراری بانک ملی ایران و یکی از متهمان اصلی اختلاس سه هزار میلیاردی در سال های گذشته نیز گفت: در پرونده این فرد، این فرد را به طور کامل شناسایی کرده ایم. “

سردار مهدی حاجیان با بیان اینکه ساختار اینترپل ساختاری حرفه ای با بیش از 85 سال سابقه است، گفت: در این زمینه تجربه خوبی داریم و روابط خوبی با کشورهای دیگر برقرار شده است. اما در بحث استرداد باید در نظر داشت که اراده طرف مقابل نیز مهم است.

وی در خصوص بازگشت هواری مدیرعامل فراری بانک ملی ایران و یکی از متهمان اصلی اختلاس سه هزار میلیاردی سال های گذشته گفت: این مرد را به طور کامل شناسایی کرده ایم.

حتی محل نگهداری او نیز مشخص شده است. او یک برگه قرمز دریافت کرد و مدتی تحت نظر پلیس بود، اما مقامات ایرانی صراحتاً به ما گفتند که این فرد را برنمی‌گردانیم و هیچ برنامه‌ای برای استرداد او نداریم. حتی وزارت خارجه هم وارد عمل شد اما هیچ اقدامی نکرد و گفت تصمیمی برای استرداد نداریم.

سخنگوی ناجا افزود: البته بسیاری از کشورها همکاری خوبی با پلیس دارند و خوب است مردم بدانند که قدرت پلیس فراتر از مرزها است.

  منتظر کمدی جدید مستربین باشید

دیدگاهتان را بنویسید