کتاب جامعه 24 تیمورتاش را تقدیم شما می کنیم

برخی بر این باورند که جاه طلبی تیمورتاش برای او سرنوشت بدی به همراه داشت و برخی دیگر می گویند رضاشاه با برکناری این مرد بزرگ و تأثیرگذار به دلیل برخی افکار غیرواقعی، اشتباه بزرگی مرتکب شد.

خبر مرکزی عبدالحسین تیمورتاش ملقب به بزرگوار و سردار معظم خراسانی در سال 1260 در روستای نردین به دنیا آمد و در نهم مهر 1312 در تهران به دلیل قهر رضاشاه کشته شد.

تیمورتاش یکی از بنیانگذاران اصلی سلسله پهلوی بود که پس از موفقیت به عنوان اولین وزیر دربار رضاشاه انتخاب شد. اقتدار این مرد خوش سیما مثال زدنی بود، هرچند باید او را یکی از بزرگ ترین سخنوران مجلسی عصر مشروطه نیز نامید.

برخی بر این باورند که جاه طلبی تیمورتاش برای او سرنوشت بدی به همراه داشت و برخی دیگر می گویند رضاشاه با برکناری این مرد بزرگ و تأثیرگذار به دلیل برخی افکار غیرواقعی، اشتباه بزرگی مرتکب شد.

کتاب تیمورتاش نوشته دکتر باقر آکلی که توسط انتشارات جاویدان منتشر شده است منبع خوبی برای علاقه مندان به آشنایی بیشتر با شخصیت های سیاسی این منطقه است.

منبع: علامت تجاری

2022-12-31 10:44:21

  عکس / قایق گلی در آبادان

دیدگاهتان را بنویسید