کاهش قیمت خودرو؛ 3 تا 50 میلیون تن!

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو گفت: قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار طی دو هفته گذشته بین 3 تا 50 میلیون تن کاهش یافته است.

سعید موتمنی از روند نزولی قیمت خودرو در بازار خبر داد و گفت: با توجه به روند نزولی قیمت ارز، قیمت خودرو در بازار نیز تا حدودی کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه عرضه خودرو در بازار توسط شرکت های خودروسازی کم است، افزود: اگر عرضه خودرو توسط این شرکت ها نیز به دلیل کاهش قیمت ارز افزایش یابد، شاهد کاهش چشمگیر قیمت خودرو در بازار خواهیم بود. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو با اشاره به کاهش قیمت خودروهای داخلی در بازار گفت: قیمت اکثر خودروهای داخلی بین 3 تا 6 میلیون تن کاهش یافته است.

وی گفت: به عنوان مثال قیمت 206 تیپ دو که زمانی حدود 273 میلیون تومان در بازار بود، اکنون به حدود 267 میلیون تومان رسیده است. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو گفت: قیمت پژو پارس از 281 میلیون تومان در بازار به 277 میلیون تومان و پراید 111 از 188 میلیون تومان به حدود 185 میلیون تومان کاهش یافت.

موتمنی درباره خودروهای مونتاژی نیز گفت: این خودروها نیز کاهش قیمت داشتند به عنوان مثال خودروهای جک اس 5 و هایما حدود 35 میلیون تن کاهش قیمت داشتند. وی افزود: خودروهای 900 میلیون تومانی نزدیک به 35 میلیون تومان و خودروهای بیش از یک میلیارد تومان بین 40 تا 50 میلیارد تومان کاهش قیمت داشته اند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو گفت: در مجموع بررسی قیمت خودرو در بازار نشان می دهد که خودروهای داخلی در دو هفته اخیر حدود 2 درصد و خودروهای مونتاژی حدود 4 درصد کاهش داشته اند. وی افزود: با وجود کاهش قیمت خودرو، خریدی صورت نمی گیرد و اکثر مشتریان به دلیل کاهش قیمت ارز منتظر کاهش بیشتر قیمت هستند.

  افراد مشهور در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کن

دیدگاهتان را بنویسید