کاری که به ماماها پرداخت می شود واقعی نیست

نوشین زنده زبان گفت: مامایی اولین حرفه ای است که برای همیشه جا افتاده است. همکاران ما مانند همه رشته ها یا گروه ها مشکلات خاص خود را دارند اما بیشتر مشکلات ماماها صنفی است، امیدوارم به زودی شاهد رفع مشکلات آنها باشیم.

وی گفت: ماماها در زمینه زایمان طبیعی آموزش می بینند اما از این طریق با نظارت و حمایت انجام می شود. متخصص زنان می توانند مفید باشند متاسفانه نقش ماماها در زایمان طبیعی کم شده و از طرفی روز به روز بر تعداد پزشکان متخصص زنان افزوده می شود.

نماینده جامعه زنان و زایمان در شورای عالی نظام پزشکی کشور گفت: بیش از 90 درصد زایمان ها در گذشته توسط ماماها انجام می شد اما در حال حاضر نقش آنها کاهش یافته است. کار و حق الزحمه ای که باید به آنها پرداخت شود اتفاقی و عادلانه باشد، جایگاه ماما در نظام سلامت کشور روز به روز کمتر می شود و امنیت شغلی آنها از بین رفته است.

کاری که به ماماها پرداخت می شود واقعی نیست

  محبوبیت بایدن کاهش می یابد پایگاه خبری افکارنیوز

دیدگاهتان را بنویسید