کارهای خوب دیکتاتورهای بد!

417894 309 خبر مرکزی

فرادید| در ابتدا عنوان هر یک از قضات در روم باستان که توسط کنسولگری ها با اختیارات انحصاری به مدت شش ماه در مواقع بحرانی انتخاب می شدند، «دیکتاتور» نامیده می شد.

به گزارش فرادید به نقل از اکسپرس، با این حال، دیکتاتوری های مدرن اغلب یا به عنوان رهبران حزب، یا با کمک پیروان خود از طریق شورش یا کودتا، یا از طریق قانون اساسی به قدرت می رسند و به تدریج یک حکومت دیکتاتوری ایجاد می کنند. دیکتاتورها معمولاً با حمایت یک حزب رسمی و با کمک پلیس مخفی و تبلیغات شدید به حکومت خود ادامه می دهند.

آثار منفی حکومت دیکتاتوری در تاریخ باقی مانده است، اما برخی از آنها استثنا هستند. در ادامه قصد داریم به کارهای خوب دیکتاتورهای بد اشاره کنیم.


منبع: Express
ترجمه: وب سایت فاراد

مجموعه ای از بهترین تصاویر تاریخ ایران و جهان اینجا دیدن
  جلوی کاهش قیمت دلار را بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید