چگونه وکیل جایگزین پیدا کنم؟

برای اینکه متهم بتواند وکیل تسخیری بگیرد، جرم او باید شامل قصاص، اعدام، سنگسار و حبس ابد باشد و شامل وکیل کیفری نباشد. امکان مالی برای گرفتن وکیل وجود ندارد و مجازات او مشمول مجازات قسمت اول نمی باشد.

برای اینکه متهم بتواند وکیل تسخیری بگیرد، جرم او باید شامل قصاص، اعدام، سنگسار و حبس ابد باشد و شامل وکیل کیفری نباشد. امکان مالی برای گرفتن وکیل وجود ندارد و مجازات او مشمول مجازات قسمت اول نمی باشد. اگر شاکی بخواهد وکیل تسخیری پیدا کند نیازی به آوردن وکیل ندارد و حکم او در دادگاه ثابت می شود.

قیمت یا حق الزحمه وکیل تسخیری

در خصوص هزینه های وکیل تسخیری نیز باید توجه داشت که متهم و شاکی مکلف به پرداخت هزینه نبوده و دادگاه مبلغی را که نباید از تعرفه بیشتر باشد تعیین و از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می کند.

وکیل تسخیری چه اختیاراتی دارد؟

بر اساس وحدت رویه، تعیین وکیل تسخیری به درخواست متهم برای دفاع از اتهام عمومی است و منحصر به مرحله بدوی نیست. تا آنجا که عنوان وکالت از وکیل سلب نشده است، می تواند در مراحل دیگر به وظایف قانونی خود عمل کند; بنابراین وکیل تسخیری نیز می تواند در مرحله تجدیدنظر و رسیدگی مجدد دخالت کند.

موارد تعیین وکیل تسخیری در محاکم

وکیل تسخیری می تواند هم وارد دادگاه و هم در دادگاه شود و به مواردی که به او محول شده است عمل کند.

تعیین وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا

طبق ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل اصلی همراه داشته باشد.

  تفاوت بین گیاهخواری و خام گیاهخواری

طبق تبصره 2 همین ماده، در جرایم سنگین که مجازات حبس ابد یا حبس ابد دارند، در صورت عدم ارائه وکیل از سوی متهم، بازپرس وکیل تسخیری انتخاب می کند. در جرایم سنگین مشمول قانون آیین دادرسی، تعیین وکیل تسخیری الزامی است.

تعیین وکیل تسخیری در دادگاه

استفاده از خدمات وکیل تسخیری تنها مربوط به مرحله دادگاه نیست، بلکه متهم ممکن است در مرحله دادگاه از وکیل تسخیری نیز استفاده کند. به موجب ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری متهم می تواند از دادگاه درخواست تعیین وکیل نماید. در این صورت دادگاه وضعیت مالی متهم را بررسی و در صورت ورشکستگی برای متهم وکیل تعیین می کند.

نکته مهم این است که در این مورد دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری برای متهم نیست، بلکه باید از سوی متهم درخواست شود و دادگاه بر اساس درخواست و بررسی بازداشت متهم تصمیم گیری خواهد کرد.

ماده 348 در مورد جرایم عمده می گوید در جرایمی که مجازات آنها حبس ابد، حبس ابد، قطع عضو، دیه یا بیشتر است، در مرحله دادرسی در صورتی که متهم در جلسه اول وکیل یا وکیل او حاضر نشود. بدون عذرخواهی به طور موجه در دادگاه حاضر نشده است، تعیین وکیل تسخیری توسط دادگاه الزامی است. فلسفه تعیین وکیل تسخیری در جرایم مهم، جلوگیری از تضییع حقوق متهم است.

تعیین وکیل تسخیری در دادگاه اطفال و نوجوانان

همچنین از وکلای بازداشت برای متهمان در دادگاه و دادگاه اطفال و نوجوانان استفاده می شود. طبق ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری در جرائمی که دادگاه کیفری در صلاحیت آنها است یا در جرائمی که مستلزم پرداخت فعل یا تقسیط کل فعل است و در موارد کیفری درجه شش به بالا دادسرا. یا دادگاه اطفال به قیم یا قیم قانونی متهم جهت تعیین وکیل اطلاع می دهد.

  قیمت آپارتمان در منطقه 20 تهران

در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام دلیل موجه در مراجع قضایی، برای متهم وکیل تعیین می شود. نکته حائز اهمیت در این قسمت این است که در صورت عدم تعیین وکیل از سوی قیم یا قیم یا عدم حضور وکیل بدون عذرخواهی معتبر، مرجع قضایی وکیلی را تعیین می کند که وکیل تسخیری محسوب می شود.

در صورت جنون متهم، وکیل تسخیری تعیین کنید

در صورتی که متهم قبل از صدور حکم قطعی مرتکب جرم شود تعقیب موقوف می شود مگر در جرایم علیه حقوق بشر که ادله آن به گونه ای باشد که حتی اگر سالم هم باشد نمی توان او را تبرئه کرد. در این صورت به ولی یا قیم یا قیم قانونی مجنون ابلاغ می شود که ظرف مدت پنج روز وکیل ارائه دهد و در صورت عدم ارائه بدون توجه به نوع جرم و میزان مجازات وکیل تسخیری تعیین می شود. .

مزایای خدمات قانون جایگزین چیست؟

استفاده از وکیل تسخیری به عنوان وکیل آزاد یکی از مواردی است که مردم کمتر به آن توجه دارند و از آن بی اطلاع هستند. برای اینکه شخص از وکیل تسخیری استفاده کند باید از دادگاه برای جرایم سنگین تعیین وکیل بخواهد و در سایر جرایم باید به دادگاه مراجعه کند که باید توسط دادگاه و شهود ثابت شود.

از سوی دیگر، در صورت موجه بودن پرونده، ممکن است از وکلای تسخیری استفاده شود. یعنی موردی که مبنا و نتیجه دارد.

آیا فقط متهم حق دارد وکیل تسخیری داشته باشد؟

پاسخ به این سوال منفی است. زیرا همانطور که گفته شد امکان استفاده از وکیل تسخیری برای خواهان وجود دارد. ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص می گوید در صورتی که دادگاه حضور وکیل برای بزه دیده را ضروری بداند و بزه دیده تمکن مالی نداشته باشد، برای وی وکیل تعیین می شود.

  آیا ویتامین E می تواند مضر و خطرناک باشد؟

در اینجا لازم به ذکر است که برخلاف خوانده که در موارد مهم مکلف به تعیین وکیل تسخیری بوده است، چنین الزامی برای خواهان وجود ندارد و در صورت بررسی وضعیت مالی شاکی و احراز وکیل مورد نیاز است. . به آرامی

دیدگاهتان را بنویسید