چه کسی وام 850 میلیون تومانی وام مسکن می گیرد؟!

به گفته سخنگوی هیات امنا، پس از رفع ایرادات و ابهامات هیات امنا از سوی هیات امنا، “طرح حمایت از خانواده و جوانان جمعیت” خلاف قانون اساسی و خلاف قانون اساسی تلقی نشد. در واقع این طرح نهایی شده و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.

به عنوان بخشی از این طرح، تسهیلات و حمایت ها برای تولد فرزند در نظر گرفته شده است.

بر اساس این قانون سقف ساختمان های مسکونی برای خرید، ساخت و ساز و جعل به ازای هر فرزند 25 درصد افزایش می یابد. مدت بازپرداخت نیز برای هر فرزند دو سال بیشتر است.

در تهران سقف خانه تکی 200 میلیون تومان، انفرادی جعلی 80 میلیون تومان، زوجین 400 میلیون تومان و جفت جعلی 80 میلیون تومان است. یعنی یک زوج در تهران می توانند 480 میلیون تومان وام مسکن بگیرند.

بر اساس طرح جوانان، وام 25 درصدی سقف وام مسکن به جمعیت کودک پرداخت می شود. با توجه به سقف 480 میلیون تنی، مبلغ این وام برای هر فرزند 120 میلیون تن برآورد شده است. بنابراین خانواده دارای سه فرزند در مجموع 360 میلیون تومان وام مسکن دریافت می کند که با 480 میلیون تومان وام مسکن زوجین، کل مبلغ وام 840 میلیون تومان برآورد می شود.

همچنین دولت موظف است برای خانواده هایی که فرزند سوم آنها متولد شده و دارای دو سال مهلت و هشت سال حق بیمه است، زمین یا مسکن به متراژ حداکثر 200 متر در اختیار آنها قرار دهد.

طرح دیگری که مشوق تولد محسوب می شود وام ۱۵۰ میلیون تومانی است. خانواده های دارای فرزند سوم از سال 99 به بعد می توانند 150 میلیون تومان وام مسکن برای ودیعه، خرید یا ساخت خانه دریافت کنند.

  ارائه به هیئت بازرسی هلدینگ تامین انرژی شانتا و صنایع عمومی

اقساط این وام 20 ساله است و شرط دریافت آن بی سرپرستی خانواده است. همچنین امکان استفاده مجدد از مسکن عمومی پس از تولد فرزند سوم برای خانواده ها وجود دارد.

خانواده ها نیز پس از تولد فرزند سوم حق استفاده از زمین را برای تولید، کشاورزی و کار دریافت می کنند که برای این خانواده ها کاهش 25 درصدی حق واگذاری با پنجاه درصد افزایش مدت بازپرداخت در نظر گرفته شده است.

شرایط وام مسکن

دیدگاهتان را بنویسید