چه کسی در سال آینده بیش از “5 میلیون تن” دریافت خواهد کرد؟

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به لایحه 1401 و تعیین سقف 37 میلیون تومانی برای همه کارمندان و کارکنان شرکت های دولتی گفت: آرام آرام

ملک الشریعه در سایت خود نوشت: در لایحه بودجه 1401 سقف 37 میلیون تناژ ناخالص مستمر و کوتاه مدت برای همه (حقوق و مستمری) تعیین شده است. اما خبر خوب برای کارمندان مناطق نفت خیز این است که علیرغم لغو معافیت، شورای حقوق و دستمزد می تواند برای مشاغل خاص در شرایط بد آب و هوا این سقف را تعیین کند.

توییت

  محدودیت های هوشمند کرونا را از هفته آینده اجرا کنید

دیدگاهتان را بنویسید