چه کسانی از جریمه رانندگی درآمد کسب می کنند؟

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: هیچ جریمه واقعی خودرو به افسران و درجه داران تعلق نمی گیرد. اما در مورد آن 8 تریلیون دلار درآمد چطور؟

هر ساله در بودجه ریزی یکی از درآمدهای دولت از جریمه و خسارات ناشی می شود. یعنی کل جریمه خودروها در طول سال باید به حساب خزانه دولت واریز شود و پس از آن دولت باید درصدی از این درآمد را واریز کند اما کل درآمد را به حساب سایر نهادها واریز کند. اما کدام نهادها؟

طبق قانون بودجه سالانه 30 درصد از جرایم دولتی به شهرداری واریز می شود. 30 درصد به وزارت راه و شهرسازی، 20 درصد به صندوق خسارات بدنی بیمه مرکزی و 20 درصد مابقی به توسعه فرهنگ رانندگی اختصاص دارد.

به عبارت دیگر 30 درصد از درآمد جریمه خودروها به شهرداری واریز می شود اما 70 درصد باقی مانده در اختیار دستگاه های دولتی است که برای کارهای مختلف هزینه می کنند.

اما به نظر می رسد یا این درآمدها به حساب این نهادها واریز نمی شود یا این وزارتخانه ها و سازمان ها این بودجه را صرف کارهای دیگری می کنند.

به عنوان مثال طبق قانون بودجه 30 درصد از درآمد جرایم رانندگی باید به حساب وزارت راه و شهرسازی واریز شود تا در موارد مختلف آن وزارتخانه هزینه شود. اما به نظر می رسد یا دولت سهم وزارت راه و شهرسازی را پرداخت نمی کند و یا این سهم صرف هزینه های دیگر این وزارتخانه می شود.

چرا که به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، بر اساس قانون، وزارت راه و شهرسازی مسئولیت توسعه دوربین ها را بر عهده دارد. اما تنها در 7 شهر کشور دوربین ثبت تخلف و از 4500 دوربین ثبت تخلف در معابر اصلی و شهرها 49 درصد دوربین ها معیوب بوده و کار نمی کنند.

  پیام حسن روحانی به مناسبت نوروز خطاب به ملت ایران

مغایرت قانون و کار دولت در بحث جریمه

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: دوربین ها و سیستم ها نیاز به تجهیز داشتند اما به دلیل کمبود منابع این امر محقق نشد. حتی کمبود منابع برای ساخت دوربین هایی برای ثبت تخلفات منجر به استفاده از سربازان شد.

از سوی دیگر طبق قانون بودجه 20 درصد از درآمدهای کشور از محل جریمه رانندگی باید صرف توسعه فرهنگ رانندگی شود. اما در بسیاری از موارد روش جریمه خودروها با این روش در تضاد است.

اما نکته دیگری نیز وجود دارد و آن افزایش سالانه درآمد دولت از محل جریمه رانندگی است. به عنوان مثال، درآمد دولت از جرایم رانندگی در سال 1400 نسبت به سال 1378 بیش از 40 درصد افزایش یافته است. از یک سو، دولت 20 درصد از درآمد جریمه ها را برای توسعه فرهنگ رانندگی و کاهش تخلفات رانندگی هزینه می کند. اما هر سال درآمد خود را از این مکان افزایش می دهد.

منبع: تجارت نیوز

دیدگاهتان را بنویسید