چه ربطی به شما دارد که فولاد مبارکه تا این حد سود کرده است؟

عزت الله اکبری: برخی از مسئولان می گویند فولاد مبارکه اصفهان در سال گذشته 30 هزار میلیارد تن سود داشته و باید برای آن بودجه در نظر بگیریم.

چه ربطی به شما دارد که فولاد مبارکه تا این حد سود کرده است؟

بر اساس گزارش ها زمان اخبار به گزارش تاپ نیوز: عزت الله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در سمینار تخصصی چالش های گاز در زنجیره فولاد گفت: خوب به شما چه ربطی دارد؟حالا اگر تولیدی باشد. واحدی در کشور می خواهید همین واحد را تخریب کنید؟آیا می خواهید صنعت فولاد و خودروسازی را هم نابود کنید؟متاسفانه مدل بودجه ریزی سازمان برنامه و بودجه اینقدر اشتباه است.چرا دولت مدام در این صنعت دخالت می کند و مثلاً صنعت خودرو را به حیاط خلوت خود تبدیل کنیم؟
@minewsir

  روند نزولی در بورس ادامه دارد؟!

دیدگاهتان را بنویسید