چهارمین دوز تزریق واکسن تاج هنرمندان

447971 981 خبر مرکزی

تعدادی از هنرمندان کارکشته صبح امروز یکشنبه 5 تیر 1401 با مراجعه به موسسه پیشکسوتان هنر چهارمین نوبت واکسن خود را دریافت کردند.

عکس: پانته آ نیکزاد

  زمانی که رئیس جمهور اوکراین یک "کمدین" بود

دیدگاهتان را بنویسید