چند سال است که تاج عمر ما را کوتاه کرده است؟

روسیه، ایالات متحده و بلغارستان بیشترین کاهش امید به زندگی را در سال گذشته تجربه کردند و مردم حدود دو سال کمتر زندگی کردند.

فوران کرونا باعث شده مردم در بیش از 30 کشور تا سال 2020 حدود 28 میلیون سال کمتر زندگی کنند.

این مطالعه با دانشمندانی از بریتانیا، ایالات متحده، روسیه و آلمان انجام شد. به گفته کارشناسان، چنین آماری با کاهش امید به زندگی و افزایش امید به زندگی از جمله در کشورهای با درآمد متوسط ​​همراه است.

بر اساس این مطالعه، بیشترین کاهش امید به زندگی در سال گذشته در روسیه، ایالات متحده و بلغارستان مشاهده شده است و مردم در این کشورها حدود دو سال کمتر زندگی می کنند.

در همان زمان، نیوزلند، کره جنوبی، نروژ، دانمارک و تایوان از میانگین امید به زندگی و نرخ مرگ و میر خود در طول دوره سلطنت فراتر نرفتند. تعدادی از کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در این مطالعه شرکت نکردند.

منبع: اسپوتنیک

  برگزیدگان دوازدهمین جشنواره بین المللی انیمیشن تهران

دیدگاهتان را بنویسید