چرا واکسن آسترازنکا در دسترس نیست؟

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از کندی روند دریافت سومین دوز واکسن کراون در استان خوزستان خبر داد.

دکتر محمدحسین سرمست با اشاره به شیوع بیماری امیکرون گفت: 14 نمونه از افراد مشکوک به امیکرون از استان خوزستان برای بررسی بیشتر به تهران ارسال شده و هنوز مورد خاصی گزارش نشده است. تاکنون تنها یک مورد خاص از عفونت omicron در خوزستان گزارش شده است.

وی با اشاره به ادامه روند واکسیناسیون افزود: مصرف نوبت سوم بسیار کم و تدریجی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به کمبود واکسن آسترازنکا و انتظار دوز سوم برای در دسترس بودن این واکسن، گفت: واکسن آسترازنکا به تدریج در حال افزایش است. در حال حاضر، در دسترس بودن واکسن Astrazenka فقط برای دوز دوم، یعنی. افرادی که دوز اول آسترازنکا را دریافت کرده اند، اولویت با این افراد است، اما برای افرادی که می خواهند واکسن را تکرار کنند، مقدار واکسن کم است و فقط برای افرادی که باید نوبت دوم را دریافت کنند، قابل استفاده است.

وی افزود: با توجه به اینکه دوز سوم آسترازنکا در ابتدا به دلیل عوارض کم بود، کمتر از این نوع واکسن تهیه شده است.

سرمست در یک برنامه تلویزیونی گفت: انواع دیگری از واکسن ها موجود است و افراد دیگر می توانند از این واکسن ها برای دوز اول و سوم استفاده کنند.

  پناهجویان اوکراینی سرگردان وعده های آمریکا

دیدگاهتان را بنویسید