پولادگر 25 سال ریاست فدراسیون تکواندو!

اساسنامه فدراسیون های ورزشی دست پولادگر را می گذارد تا در صورت پیروزی در انتخابات به ریاست 25 ساله فدراسیون تکواندو برسد.

با توجه به اینکه در اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی، هر فردی می تواند حداکثر تا سه دوره به عنوان رئیس فدراسیون ادامه دهد، تصمیمی که ممکن است در برکناری برخی از مدیرانی که سال ها از ریاست فدراسیون خارج نشده اند، موثر باشد، اما اضافه شدن یک بند به این مصوبه زمینه را برای ریاست بیش از 3 دوره فدراسیون ها فراهم کرد!

بر اساس بند 3 ماده 22 اساسنامه فدراسیون های ورزش های آماتوری جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که رئیس فدراسیون عضو هیئت مدیره جهانی یا رئیس، نایب رئیس و دبیرکل کنفدراسیون های آسیایی مربوطه باشد، دوره نامحدود است

بر این اساس محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو که از سال ۱۳۷۹ بدون وقفه ریاست فدراسیون تکواندو را برعهده داشت، با توجه به این بند و تبصره می تواند بار دیگر برای ریاست فدراسیون تکواندو برنامه ریزی کند.

پولادگر در 18 مهر 1400 به عنوان نایب رئیس انجمن تکواندوی آسیا ابقا شد، بنابراین با این سمت و البته ماده 22 3 اساسنامه فدراسیون تکواندو، می تواند مجددا در انتخابات فدراسیون تکواندو تلاش کند. برای رسیدن به رکورد 25 سال ریاست مستمر فدراسیون تکواندو.

انتخابات فدراسیون تکواندو 15 دی ماه برگزار می شود و پولادگر یکی از کاندیداهای ریاست این فدراسیون است. پولادگر همچنین سابقه 6 ساله نایب رئیسی فدراسیون تکواندو از سال 1373 تا 1379 قبل از ریاست را دارد.

  پاسخ استقلال به یک بازیکن جوان

دیدگاهتان را بنویسید