پنجعلی در پرسپولیس محکوم شد

رضا درویش حکمی صادر کرد محمد فرشتگان او را به عنوان مدیر فرهنگستان و مدارس فوتبال پرسپولیس معرفی کنید.

در این تصمیم امیدواریم از نظر تجربه و تخصص، ارتقای سطح تمرینات، شناسایی بازیکنان برای کمک به تیم های فوتبال پرسپولیس و ساماندهی و نظارت بر عملکرد مدارس فوتبال در دستور کار قرار گیرد.

  لحظه برخورد قایق های سپاه با ناوهای آمریکایی در خلیج فارس

دیدگاهتان را بنویسید