پرداخت یارانه جدید به مردم برای افزایش قیمت آرد

سادات خوبی وزیر جهادکشاورزی با اشاره به افزایش شدید قیمت مواد غذایی وی گفت: در سطح جهانی 70 درصد نفت جهان و 30 درصد غلات جهان در اوکراین و روسیه تولید می شود. به دلیل جنگ در اوکراین، قیمت جهانی مواد غذایی بین 34 تا 60 درصد افزایش یافته است که منجر به جیره بندی در کشورهای اروپایی شده است.

وی تاکید کرد که شرایط جدیدی برای امنیت غذایی و دولت جهانی ایجاد شده است ایران به منظور حفظ ثبات امنیت غذایی کشورمان به دلیل قاچاق انبوه محصولات آرد، تصمیم به رهاسازی آرد مورد نیاز صنعتی گرفت.

پرداخت یارانه جدید به مردم برای افزایش قیمت آرد

  هواشناسی ایران امروز 1401/02/20

دیدگاهتان را بنویسید