ویدئو/ وقتی «رئیسی» سوار می شود!

رئیس جمهور با لهجه ایزدی در جمع جمعی از خیریه های یزدی با آنها صحبت کرد.

  فیلم آخرین برف; درام پراکنده

دیدگاهتان را بنویسید