ویدئو/ برای نجات خود و دیگران واکسینه شوید!

آمارها نشان می دهد که مشارکت چند استان در واکسیناسیون کمتر از پنجاه درصد است و با توجه به پیشرفت خزنده تاج و قرمز شدن تدریجی برخی شهرها، مردم این استان ها برای نجات خود و دیگران باید در اسرع وقت واکسن را دریافت کنند. هموطنان:

  عهدنامه سیدجلال حسینی با پرسپولیس

دیدگاهتان را بنویسید