ویدئو / بخشی از “زمان جوکر” که پخش نمی شود

صفحه ممیزی در اینستاگرام با انتشار بخشی از برنامه جوکر که در قسمت آخر پخش نشد، نوشت که این قسمت به دلیل تمدید برنامه توسط شرکت کنندگان برنامه حذف شد:

  بزرگترین سرقت از طلافروشی های ایران چگونه اتفاق افتاد؟

دیدگاهتان را بنویسید