ویدئو/ اشک های مجتبی جباری برای وریا غفوری

451338 651 خبر مرکزی

میتبی جباری گفت: وریا غفوری حرف دل مردم را زد، وای به حال گروهی که کاپیتان تیمش را رها کردند.

کد ویدیو