وقوع زمین لرزه ای به بزرگی 5 ریشتر در دریای خزر

زمین لرزه ای به بزرگی 5 ریشتر دریای خزر را لرزاند و در بخش هایی از شهرهای شمالی استان اردبیل به ویژه شهرستان پارس آباد احساس شد.

این زمین لرزه به طول و عرض 49.44; ساعت 41.44 و عمق 10 کیلومتری در مناطقی از استان اردبیل رخ داد.

این زمین لرزه در 255 کیلومتری پارس آباد، 257 کیلومتری تازه و 266 کیلومتری بیله سوار در استان اردبیل رخ داد.

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1400/08/29, 16:15:50

طول جغرافیایی: 49.44

عرض جغرافیایی: 41.62

عمق زمین لرزه: 10 کیلومتر

نزدیکترین شهرها

255 کیلومتری پارس آباد (اردبیل)

257 کیلومتر تازه (اردبیل)

266 کیلومتر بیله سوار (اردبیل)

نزدیکترین مراکز استان

388 کیلومتری اردبیل

477 کیلومتری تبریز

باید بگویم؛ تاکنون خسارتی گزارش نشده است.

  پذیرش نوجوانان در بیش از 15 دانشگاه معتبر

دیدگاهتان را بنویسید