وقتی شیر نر به سمت پلنگ می دود!

421366 286 خبر مرکزی

شیرهای نر به دلیل حساسیتی که نسبت به قلمرو خود دارند، با دیگر شکارچیان اطراف خود درگیر می شوند.
در فیلم زیر لحظه حمله شیر نر به پلنگ و فرار او را مشاهده می کنید.

  آیا مصرف کمان سنتی خطرناک است؟

دیدگاهتان را بنویسید