واکنش زشت «مهرعلی» به خبرنگار فقط برای یک سوال!

این اولین بار نیست که بی احترامی به جامعه روزنامه نگاری در محافل مختلف بروز می کند.

اکران فیلمی از مهرعلی; مردی که گفته می شود در سایه است و بسیاری از کارهای فدراسیون فوتبال را انجام می دهد. عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هادم عزیز! قیافه و لحنی که بعد از یک سوال مهرعلی را عصبی کرده بود اصلا عجیب نبود!

زمانی که با سوال خبرنگاری در مورد «دنیای خوش» مواجه شد، سعی کرد با هدایت خبرنگاران به گوشه رینگ از پاسخگویی به سؤالات اجتناب کند.

مهرعلی ابتدا در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد رابطه فدراسیون با کوبان علم رئیس سابق این کشور گفت: شما خبرنگار هستید؟ “بگذار کارتت را ببینم.” خبرنگار هم کارتش را با احترام نشان داد اما مهرعلی سوالش را بی پاسخ گذاشت؛ چون جوابی برای او نداشت؟ چه بگویم؟

به من بگو سعادتمند جهان کیست یا کیست؟ بهش بگم میشناسمش یا نه؟ بگو من باهاش ​​رابطه دارم یا نه؟ نکته اینجاست که مهرعلی که قصد داشت خبرنگاران را مسخره کند و به نظر می رسید با بچه ای صحبت می کرد به یکی از آنها که اتفاقا او را به نام خانوادگی صدا می زد گفت: چه پسر خوبی!

این لحن مهرعلی به این معناست که خبرنگار را می شناخت اما با سفسطه و فرار سعی در نابودی او داشت.

آقای مهرعلی روزنامه نگاری است که ساعت ها منتظر پایان جلسه و تهیه گزارش یا مصاحبه برای آموزش مردم است. هرکسی که در سرما و گرما، گاهی بدون وسیله نقلیه و بدون هیچ چشمداشتی در فدراسیون ها و باشگاه ها منتظر بماند، قطعا گزارشگر و قابل احترام است.

  حادثه مرگبار «حامد سلطانی» مجری هیولاها

خبرنگاران از شما سوال بدی نپرسیدند چون خیلی ناراحت بودید. خبرنگارانی که آنجا بودند به خیلی چیزها احترام می گذاشتند و اگر شما با لحن دیگری صحبت می کردید شاید سرشان را بلند نمی کردند. اهل مکتب نویسندگی و ادب هستند و می دانند قداست چیست.

آقای نایب رئیس اول و عضو هیئت مدیره؛ همه این روزها گذشت و من فقط می توانم به شما بگویم که در کجا هستید فدراسیون فوتبال است. در اینجا شما با گاز، دنده، کلاچ و ترمز کاری ندارید. میلیون ها هوادار فوتبال در حساب شما وجود دارد و خبرنگاران نماینده آنها هستند.

اگر پاسخ سوالاتی که می پرسند ندارید، اگر نمی توانید احترام را حفظ کنید و اگر ادبیات شما این است، فرمان را در اولین دایره بچرخانید و تخت گاز را به سمتی که به آن تعلق داشتید برگردانید.

همه ما خبرنگاران در رسانه ها دل به تیم ملی خود داریم و همه خوشحالیم که فوتبال ایران مانند نگینی خاص در آسیا می درخشد. شما آنها را دارید.

دیدگاهتان را بنویسید