واکسیناسیون 230 هزار غیر ایرانی در برابر سرخک

سید محسن زهرایی در صورت هفته واکسیناسیون وی گفت: واکسیناسیون موثرترین مداخله بهداشتی است که برای حفظ و ارتقای سلامت کودکان و سایر گروه های هدف جامعه شناخته شده است.

وی افزود: در سال های اخیر کشورها سعی کرده اند از ابتکارات و اقدامات مختلفی برای بهبود برنامه واکسیناسیون گروه های هدف استفاده کنند. به عنوان مثال، در مناطق مختلف سازمان بهداشت جهانی، ایده هفته واکسیناسیون مطرح شد که از سال 2000 تا 2010 در دو یا سه منطقه سازمان بهداشت جهانی و سپس در برخی از کشورهای عضو مدیترانه شرقی آغاز شد. از جمله ایران. . در نهایت، با توجه به نتایج مطلوب جلب مشارکت جامعه و ترویج برنامه واکسیناسیون، اعضای سازمان بهداشت جهانی در نشست سالانه در ماه می 2012 توافق کردند که همه ساله در تمام کشورهای جهان، آخرین هفته ماه آوریل اعلام شود. هفته جهانی واکسیناسیون

زهرایی گفت: معمولا کشورها از این فرصت برای دستیابی به اهداف متعددی استفاده می کنند. اولین مورد این است که متخصصان بهداشت و جامعه پزشکی آموزش کافی در مورد برنامه واکسیناسیون و اهمیت آن دریافت کنند. تیم‌های سیار به مناطق روستایی دوردست سفر می‌کنند و برنامه‌های آموزشی را برای تعامل با جامعه و آموزش خانواده‌ها اجرا می‌کنند و در نهایت حمایت سیاستمداران ارشد مراقبت‌های بهداشتی کشور را به دست می‌آورند.

واکسیناسیون 230 هزار غیر ایرانی در برابر سرخک

رئیس اداره ایمن سازی و بیماری های قابل پیشگیری با واکسن مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ادامه داد: امسال به جای هفته اول اردیبهشت ماه این برنامه را در هفته آخر اردیبهشت ماه برگزار می کنیم. وی ادامه داد: از شنبه 24 تا 30 اردیبهشت هفته واکسن در کشورمان برگزار می شود و دانشگاه های علوم پزشکی نیز برنامه هایی را اجرا می کنند.

  سرتان را بجوشانید، پوکی استخوان نگیرید!

به گزارش وزارت بهداشت، زهرایی گفت: در حال حاضر با قیام سرخک ما با کشورهای همسایه مواجه هستیم که در کشور ما مواردی را به دنبال داشته است، بنابراین عملیات واکسیناسیون سرخک افراد واکسینه نشده از جمله افغان ها در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد. تاکنون 230 هزار غیرایرانی علیه سرخک واکسینه شده اند و این برنامه هفته آینده که هفته واکسیناسیون نامیده می شود با انرژی بیشتری ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره ایمن سازی و بیماری های قابل پیشگیری واکسیناسیون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در پایان گفت: امیدواریم هفته واکسیناسیون فرصت مناسبی برای اطلاع رسانی دستاوردهای ارزشمند برنامه واکسیناسیون در سطح جهان و در سطح جهانی باشد. ایران: «این هفته تصمیم بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید