وام مسکن 40 تا 500 میلیون تنی؟!

بانک ها وام های مختلفی برای تعمیر و خرید مسکن ارائه می کنند. برای دریافت وام بازسازی خانه باید حساب اعتباری خوبی داشته باشید و در نهایت پس از طی مراحل می توانید وام با سود 18 درصد دریافت کنید.

وام مسکن بین 40 تا 500 میلیون تن است که در بازه زمانی دو تا پنج ساله بازپرداخت می شود. همچنین مالکان می توانند با ارائه سند مالکیت وام دریافت کنند.

برخی از بانک ها نیز وام مسکن ارائه می دهند. به عنوان مثال افراد مجرد می توانند 280 میلیون تومان و زوجین 480 میلیون تومان به صورت وام و تقلبی دریافت کنند.

وام جعلی با وام طلا

بانک ملی به سه روش وام می دهد. اولی پرداخت وام از محل ودیعه، دوم قرض دادن طلا و سوم رهن رهن.

مبلغ این وام که از طریق سپرده بازپرداخت می شود تنها 10 میلیون تن با بازپرداخت سه ساله است. اولویت با کسانی است که بیش از یک سال حساب سپرده نزد بانک ملی دارند.

در روش دوم، بانک به ازای هر 100 گرم طلا، 20 میلیون تن وام مسکن به مشتری پرداخت می کند. برای بازپرداخت این وام، متقاضی باید وام را در یک قسط و برای مدت یکسال بازپرداخت کند.

کمترین وام مسکن

متقاضی این وام باید در بانک پاسارگاد حساب فعال داشته باشد، مبلغ این وام تنها پنج میلیون تن است. بازپرداخت آن سه ساله با نرخ سود 18 درصد است.

البته برای دریافت این وام باید سند ملکی و ضامن با گواهی کسر حقوق نیز ارائه دهید.

  معرفی جاذبه های جنگل النگدره گرگان

اکثر نرخ های وام مسکن

بانک سامان 500 میلیون تن وام تقلبی و 30 درصد ارزش اموال مردم را به عنوان وام تقلبی پرداخت می کند. بازپرداخت این وام بر اساس آخرین نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی در مدت پنج سال انجام می شود. برای دریافت این وام، سند مالکیت به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده و توانایی فرد در بازپرداخت اقساط ارزیابی می شود.

با سود 18 درصد می توانید تا سقف 400 میلیون تومان وام و بازپرداخت 48 ماهه از بانک دی دریافت کنید. برای دریافت این وام باید در بانک D سپرده گذاری کنید و این سپرده تا زمان تسویه کامل در بانک مسدود می ماند. با دریافت وام 400 میلیون تنی باید در پایان هر ماه 11 میلیون و 750 هزار تن اقساط به بانک پرداخت کنید.

شرایط اعتبار در سایر بانک ها

بانک گردشگری با وام 300 میلیون تنی با سود 18 درصد و بازپرداخت 36 ماهه به متقاضیان وام اعطا می کند. متقاضی باید در این بانک حساب داشته باشد. این وام یک وام مسکن است که به صورت نقدی پرداخت می شود.

بانک سپه 80 درصد هزینه تعمیرات و حداکثر 10 میلیون تومان وام با بازپرداخت پنج ساله پرداخت می کند. سود آن نیز بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی است. متقاضی وام تقلبی نباید به بانک سپه بدهی داشته باشد و خانه دار باشد.

منبع: تجارت نیوز

دیدگاهتان را بنویسید