وام بیش از 414 میلیارد ریال برای کودکان از بانک سینا

بانک سینا در راستای اجرای مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانان جمعیت، 1800 فقره وام کودکان به مبلغ 414 میلیارد ریال به واجدین شرایط پرداخت کرده است.

وام بیش از 414 میلیارد ریال برای کودکان از بانک سینا

به گزارش خبرداغ به نقل از روابط عمومی بانک سینا، این بانک بر اساس بخشنامه بانک مرکزی مطابق با سیاست های دولت در اجرای بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 این قانون است. کل کشور و اجرای ماده 10 قانون حمایت از خانواده و جوانان در خصوص بازپرداخت وام ها کرزالحسنه برای به دنیا آوردن فرزند اقدام کرده است. طبق قانون خانواده هایی که از سال 1400 صاحب فرزند شده اند برای فرزند اول 200 میلیون ریال، فرزند دوم 400 میلیون ریال، فرزند سوم 600 میلیون ریال، فرزند چهارم 800 میلیون ریال و فرزند چهارم یک میلیارد ریال دریافت می کنند. برای فرزند پنجم ریال پرداخت می شود. کمک هزینه زایمان بدون نیاز به سپرده و با مهلت پرداخت شش ماهه تا شروع اقساط و با کارمزد سالانه تا سقف 4 درصد پرداخت می شود. متقاضیان می توانند تا دو سال پس از زایمان برای دریافت اعتبار اقدام کنند. مدت بازپرداخت وام قرض الحسنه فرزندان متناسب با مبلغ وام اعطایی از سه تا هفت سال می باشد.

  آیا اندازه مغز انسان در طول زندگی تغییر می کند؟!

دیدگاهتان را بنویسید