هوای تهران ناسالم است

کیفیت هوای پایتخت امروز (پنجشنبه) از نظر غلظت ذرات گرد و غبار با قطر کمتر از 2.5 میکرون با شاخص لحظه ای 139 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس است.

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین غلظت ذرات گرد و غبار زیر 2.5 میکرون در 24 ساعت گذشته تا ساعت 8 صبح امروز 139 شاخص ناسالم برای گروه‌های حساس بود.

در همین مدت غلظت ذرات غبار با قطر کمتر از 10 میکرون 78، ازن 20، دی اکسید نیتروژن 93 و مونوکسید کربن 41 است.

بهار منطقه 22 با شاخص 85 گلبرگ. ربع 8 و مسعودیه. منطقه 15 با شاخص 86 کمترین آلودگی را در 24 ساعت گذشته از نظر آلودگی با ذرات گرد و غبار زیر 2.5 میکرون ثبت کرده است.

همچنین ایستگاه سه ماهه 15 شهرداری با شاخص 176، شهرداری سه ماهه 19 با شاخص 169 و شهرداری سه ماهه 21 با شاخص 165 ایستگاه هایی هستند که بیشترین آلودگی را از نظر ذرات گرد و غبار کمتر از 2.5 میکرون به ثبت رسانده اند.

شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین کیفیت هوای روزانه و ارتباط آن با سطح سلامت افراد است که در شرایط پاک یا سبز از صفر تا 50، در شرایط قابل قبول یا زرد از 51 تا 100، در شرایط ناسالم از 101 تا 150 است. برای گروه حساس یا نارنجی، 151 تا 200 در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، 201 تا 300 در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش، و 301 تا 500 در شرایط خطرناک یا بنفش.

تهران از ابتدای امسال 3 روز هوای پاک، 187 روز هوای قابل قبول یا سالم، 45 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و یک روز هوای ناسالم برای همه گروه ها ثبت کرده است.

  ویدئو/ پلیس استرالیا سر سفره عقد!

دیدگاهتان را بنویسید