هنوز تعرفه پزشکی اعلام نشده است

محمد رای زاده مدیرعامل سازمان نظام پزشکی در نشست خبری اولین همایش جامع 19 سال سازمان نظام پزشکی تهران به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وضعیت اپیدمی تاج در کشور چگونه است و عملکرد ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

ما اکنون با روند کاهش تاج در کشور مواجه هستیم و باید سخت تلاش کنیم مدافعان سلامت قدردانی می کنیم زیرا با وجود همه سختی ها یکی از کشورهای موفق در کنترل اپیدمی هستیم و با همه مشکلات بیماری سر جای خود نیستیم و عموماً عملکرد خود را موفق ارزیابی می کنیم.

واکسیناسیون تا چه حد در کنترل اپیدمی کرون اهمیت دارد؟

دولت سیزدهم در زمینه واکسیناسیون سریع عمل کرد، پارسال در اردیبهشت و خرداد که تمام دنیا واکسینه شدند، نرخ واکسیناسیون در کشور ما 6 درصد بود و دولت سیزدهم در مدت کوتاهی حجم زیادی از واکسن را وارد و تزریق کرد و اکنون ما بیش از 80 درصد واکسیناسیون داشته باشید. البته ما نتوانستیم نوبت سوم واکسن کرونا را تزریق کنیم و کمتر از 50 درصد استقبال می شود و توصیه اکید ما این است که نوبت سوم واکسن را در اسرع وقت تزریق کنیم. همچنین از افرادی که واجد شرایط دریافت نوبت چهارم هستند می خواهیم برای دریافت این واکسن به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

همانطور که هشت سال پاسداشت مقدس ما را از نظر نظامی تقویت کرده و به جایی رسیده ایم که در این زمینه مشکلی نداریم، در حوزه سلامت نیز باید از ولیعهد و آنچه در این مدت آموخته ایم یاد بگیریم و استفاده کنیم. آنچه در 26 ماه گذشته آموخته ایم..

  قیمت جهانی طلا امروز 1400/09/02

چرا هنوز تعرفه های پزشکی اعلام نشده است؟

تاج کامل هنوز ریشه کن نشده است. اما ما شاهد کم لطفی کادر درمانی و پزشکان هستیم، بیایید ماجرا را با تاج خاتمه دهیم و بعد اگر می خواهید مردم را بیاورید و 350 هزار نفر را در این جامعه جایگزین کنید. دو ماه از سال گذشته و هنوز تعرفه 1401 اعلام نشده است. کدام گروه را می شناسید که اکنون با تعرفه سال گذشته خدمات ارائه می دهد؟ 48 روز می گذرد و روزانه چند صد میلیون ریال به حوزه سلامت کشور آسیب می زند که به نفع بیمه هاست.

هنوز تعرفه پزشکی اعلام نشده است

13 روز پیش تعرفه ها تصویب شد. اما هنوز اعلام نشده است. این توهین به جامعه پزشکی است. این تعرفه اعلام نشده کمتر از تعرفه پیشنهادی شورای عالی بیمه است. امروز نیز نامه ها را به دفتر رئیس جمهور تحویل دادیم و امیدواریم موثر واقع شود.

دیدگاهتان را بنویسید