هدف از افزایش حقوق کارکنان کشوری و لشکری ​​و مستمری بگیران چیست؟

ولی الله اسماعیلی گفت: مبلغ 230 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و کارگران کشوری و لشکری ​​در بودجه دیده شد و پیشنهاد اخیر نیز در راستای افزایش قانونی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس افزایش 38 درصدی است. به اضافه 515 هزار تومان.

جامعه 24- پس از انتشار پیشنهاد مشترک سازمان استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه برای افزایش حقوق بازنشستگان و لشکری ​​و کشوری در رسانه ها.

ولی الله اسماعیلی (نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) در تشریح این اقدام با اشاره به تلاش مجلس در خصوص افزایش حقوق، گفت: پس از تلاش مجلس برای لغو مصوبه دولت در خصوص افزایش 10 گانه درصد و غیرقانونی دانستن آن در کمیته اجرایی مجلس و اعلام رئیس قوه مقننه دولت، به نظر می رسد دولت با ارجاع بحث به هیأت امنای تأمین اجتماعی و وعده تغییر مقررات قانونی برای مستمری بگیران تامین اجتماعی در واقع تن به بحث افزایش حقوق بازنشستگان داده است و این پیشنهاد برای حقوق بازنشستگان و سربازان کشوری و لشکری ​​نیز واکنشی به همین پذیرش و تسلیم دولت است.


بیشتر بخوانید: حقوق بازنشستگان را تعیین کردند


وی با تاکید بر لزوم تصویب قانون افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس افزایش 38 درصدی به اضافه 515 هزار تومان مبلغ ثابت مصوب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، گفت: تحلیل من این است که از آنجایی که دولت بیشترین میزان را دارد. -در نهایت برای رفاه حال با این افزایش موافقت کرد و با ایجاد این تصویر برای خود مبنی بر عدم تبعیض نسبت به کارکنان، این پیشنهاد را به سازمان های خود نیز ارائه کرد.

  شکست سلبریتی ها در سال 1400

نماینده مردم گرمی با تاکید بر اینکه منابع افزایش حقوق مستمری بگیران و کارکنان کشوری و لشکری ​​از قبل دیده شده است، اظهار داشت: مبلغ 230 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و کارکنان کشوری و لشکری ​​در بودجه دیده شده است. و افزایش دستمزدهای تعیین شده در برنامه و بودجه و سازمان اشتغال نیز به صورت همسان سازی ارائه می شود. ضمناً در بودجه امسال 90 هزار میلیارد برای همین منظور برای مستمری بگیران بخش خصوصی در نظر گرفته ایم که توسط دولت جمع آوری شده است.

2022-08-15 07:13:40

دیدگاهتان را بنویسید