نکاتی درباره محکومیت وحید اشتری به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی/عدم اصلاح ظاهری متهم با وجود رویکرد اسلامی قوه قضاییه در پنج پرونده قبلی

روابط عمومی دادگستری استان تهران وی در همین زمینه اعلام کرد: در حکم صادره به چندین کیفرخواست اشاره شده است وحید اشتری و همانطور که به اشتباه وی بیان کرده است تنها به یکی از پرونده های متهم مربوط نمی شود.

در این اطلاعیه آمده است:

بر اساس این حکم که برای بررسی صحت ادعاهای متهم در بسیاری از پرونده‌های فساد مالی صادر شده است، گفته می‌شود متهم تخلف واقعی را به‌ویژه به اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت داده و کذب بودن ادعاهای مطرح شده از طریق بازجویی متقابل ثابت شده است. و تحقیقات

نکاتی درباره محکومیت وحید اشتری به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی/عدم اصلاح ظاهری متهم با وجود رویکرد اسلامی قوه قضاییه در پنج پرونده قبلی

عدم انجام اقدامات عملی برای اثبات ادعای متهم در مهلت مقرر

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان تهران، متهم در محاکمه اولیه در دادسرا، اطلاعات منتشر شده از طرف خود را صحیح و معتبر دانست، اما نتوانست صحت ادعای خود را ثابت کند و در جریان رسیدگی قرار گرفت. تحقیقات قضایی و در مهلت های تعیین شده برای اثبات ادعای خود و ارائه اصول مستندات خود اقدامی نکرده است.

این اطلاعیه می افزاید یکی از نکات مهم در این پرونده این است که اشتری در جلسه دادگاه برای دفاع از اتهامات وارده حاضر نشد، علیرغم اینکه طبق قانون، اگر افرادی ادعایی داشته باشند و بر صحت ادعای خود تاکید کنند. آنها باید از خود دفاع کنند. در دادگاه حاضر شوند.

این پیام می افزاید: متهم باید در نظر داشته باشد که محل اثبات آخرین ادعاهای وی علیه افراد مختلف خارج از دادگاه نیست و باید ادعای (اتهامات وارده به دیگران) را در دادگاه ثابت کند. پرونده هایی با شکایات مادی و حقوقی علیه وی مطرح شد، وی بارها از حضور در جلسات تحقیق خودداری کرد.

  "ریگ"؛ سالم ترین نان نیست!

عدم اصلاح عملکرد متهم با وجود رویکرد اسلامی دستگاه قضایی در این گونه موارد

روابط عمومی دادگستری استان تهران تاکید کرد: متهم پیش از این نیز پرونده های مشابه متعددی داشته که بیشتر آنها با هدف بازپروری متهم و خودداری دادگاه از محکومیت متهم به اشد مجازات و منع تعقیب منع تعقیب متهم بوده است. بنابراین حداقل در پنج مورد از این قبیل با رافت اسلامی مواجه شد. اما این فرد از فرصت های فراهم شده برای اصلاح رفتار خود استفاده نمی کند و همچنان به اتهامات بی اساس علیه افراد مختلف ادامه می دهد.

رأی صادره بدوی و قابل تجدیدنظر است

بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه بدوی، وحید اشتری به اتهام نشر اکاذیب و انتساب اعمال خلاف واقع به اشخاص حقوقی و حقیقی به قصد آسیب رساندن و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی با استفاده از سامانه های رایانه ای مجرم شناخته شد. مرجع قضایی و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

لازم به ذکر است که فرجام خواهی، تجدیدنظرخواهی است که مخصوصاً برای قرارهای غیابی صادر می شود و در مهلت مقرر توسط خوانده غیابی در همان مرجع بدوی قابل تجدیدنظرخواهی است و این با امکان تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر متفاوت است. .

دیدگاهتان را بنویسید