نماز عید فطر – دانشگاه تهران

439174 216 خبر مرکزی

نماز باشکوه عید سعید فطر روز سه شنبه 13 اردیبهشت 1401 در دانشگاه تهران با حضور معنوی مردم مومن تهران اقامه شد.

عکس: امید ابراهیمی و حمید فورطوان

  6 ساعت سرگردانی مسافران شیراز کیش

دیدگاهتان را بنویسید