نصب برج مخزن خوراک پروژه ارتقای راندمان دستگاه پارافینینگ پالایشگاه نفت ایرانول

پروژه ارتقای راندمان واحد پالایشگاه تهران با نصب برج مخزن خوراک برای استفاده در مرحله سوم فیلتراسیون وارد فاز جدیدی شد.

نصب برج مخزن خوراک پروژه ارتقای راندمان دستگاه پارافینینگ پالایشگاه نفت ایرانول

پروژه افزایش راندمان تاسیسات راه اندازی در پالایشگاه نفت تهران برای افزایش سودآوری و استفاده بهینه از فرآیند پالایش و تولید محصولات با ارزش افزوده تعریف شده است..

گفتنی است این مخزن به وزن 25 تن، قطر 3.5 متر و ارتفاع 17 متر پس از اخذ تاییدیه های کیفی در روز یکشنبه 30 خرداد 1401 در پالایشگاه نفت ایرانول نصب شد..

با اجرای این طرح که در سال جاری به بهره برداری می رسد، تولید روغن پایه در خوراک سنگین 4 درصد افزایش می یابد و در این راستا میزان روغن موجود در محصول جانبی نیز افزایش می یابد. از اینجا برو بیرون کاهش و افزایش کیفیت این محصول.

همچنین در این پروژه با استفاده از دانش مهندسی امکان استفاده از هر 4 فیلتر فراهم شده است که به آن فرآیند 3 مرحله ای فیلتراسیون یا فیلتراسیون می گویند. سه پالپ این موضوع در پروژه دیده می شود و با اعمال آن می توان میزان روغن موجود در موم را حدود 5 درصد کاهش داد.

  دیوار پذیرایی را با 6 وسیله جادویی تزیین کنید!

دیدگاهتان را بنویسید