نبردی تماشایی بین عقاب و اژدهای کومودو برای زندگی

419061 247 خبر مرکزی

عقابی برای گرفتن اژدهای کومودو به آن حمله می کند، اما به دام می افتد. در ویدئوی زیر لحظه نجات عقاب از دهان اژدهای کومودو را مشاهده می کنید:

  قربانی انتقام؛ قتل یک جوان با انفجار خودرو

دیدگاهتان را بنویسید