مهمترین راه حل برای مقابله با بحران انرژی

سرمایه گذاری در انرژی های پاک و تجدیدپذیر به عنوان یکی از راه حل های مقابله با بحران انرژی و همچنین حل بحران های اقلیمی در آینده معرفی شد، از این رو کشورها سعی دارند از این پس سرمایه گذاری های کلانی در این زمینه انجام دهند.

جنگ اخیر روسیه و اوکراین منجر به بحران انرژی در کشورها به ویژه در منطقه اروپا شده است و کشوری مانند آلمان را بر آن داشته تا روند سرمایه گذاری در انرژی پاک را تسریع بخشد. آمریکا، انگلیس و سایر کشورهای اروپایی نیز رویکرد مشابهی را دنبال می کنند.

گزارش آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد که سرمایه گذاری در تولید سوخت های فسیلی از سال 2015 کاهش یافته است و پیش بینی می شود تا سال 2030 به حداقل برسد. از سوی دیگر، سرمایه گذاری در انرژی های پاک از سال 2015 افزایش یافته است و پیش بینی می شود که در سال 2030 سرمایه گذاری جهانی در انرژی پاک سالانه به حدود 5 تریلیون دلار خواهد رسید.

آژانس بین المللی انرژی نموداری را منتشر کرده است که وضعیت بهتر سرمایه گذاری در بخش سوخت فسیلی و انرژی پاک را تا سال 2030 پیش بینی می کند.

14010505000839 Test NewPhotoFree خبر مرکزی

همانطور که در نمودار نشان داده شده است، با کاهش سرمایه‌گذاری در انرژی سوخت‌های فسیلی، سرمایه‌گذاری در انرژی پاک به همان نسبت افزایش می‌یابد و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 این رقم به اوج خود برسد. نزدیک به 5 تریلیون دلار

  چه کسی دو بار سود سهام منصفانه دریافت می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید