مناطق ارزان تهران برای خرید خانه

با توجه به آگهی های دیوار آذر و قیمت مسکن در تهران، فهرستی از میانگین قیمت خرید مسکن در برخی محله های ارزان قیمت تهران به دست آمده است.

طبق اطلاعات جدول زیر محله های ارزان قیمت شهر تهران بین مناطق مختلف شهرداری تهران تقسیم شده است. جدول زیر ارزان ترین منطقه اتابک در منطقه 15 شهرداری تهران را نشان می دهد. متوسط ​​قیمت یک متر مربع آپارتمان در این محله 14.4 میلیون تن است.

متوسط ​​قیمت خرید خانه در منطقه فلا 17 میلیون تن بوده که یکی دیگر از محله های ارزان تهران برای خرید خانه است. محله های وردآورد، نواب و جوادیه با میانگین قیمت 18 میلیون تن ثبت شده است.

شهر ولیعصر با میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان 18.9 میلیون تن و بریانک 19.9 میلیون تن به ثبت رسیده است. ربع جی یکی از مناطق منطقه 9 با میانگین قیمت 20.2 میلیون تن و محلات دولت آباد یکی از مناطق منطقه 20 با میانگین قیمت 21.4 میلیون تن است.

هاشمی و جیحون از منطقه 10 شهرداری تهران با میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی 22 میلیون تن اعلام شد.

در جدول زیر میانگین قیمت خرید مسکن در چند محله ارزان قیمت تهران را مشاهده می کنید.

مناطق ارزان تهران

  آژانس در سال 2021 بیش از یک بازرسی از تاسیسات ایران انجام داد

دیدگاهتان را بنویسید