مشکلات ارزی و تحریم ها اجازه نمی دهد بر تورم غلبه شود

رحمتولا فیروزی پوربادی برای ریشه تورم و گران وی در سطح جامعه و راهکارهای موجود برای کاهش آن گفت: نکته مهم این است که مشکلات اقتصادی کشور و تورم در هر حوزه به هم مرتبط است. زمانی که پایه اقتصادی کشور تقویت شود، زمانی که درآمد کشور افزایش یابد، درآمد کشور افزایش می یابد و زمانی که چرخه تولید در کشور رونق می گیرد و شاهد تولید کالاهای با کیفیت و صادرات محور هستیم.

نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: از سوی دیگر همکاری های اقتصادی نقش موثری در صادرات کالا و افزایش درآمدهای کشور خواهد داشت. اگر این زنجیره به خوبی کار کند، ما می توانیم روی پای خود بایستیم و تورم را در سطح جامعه کنترل کنیم و قیمت کالاها را به نفع مصرف کنندگان مدیریت کنیم.

فیروزی پوربادی گفت: از یک طرف مشکلات ارزی کشور و تحریم ها به نوبه خود از جمله عواملی هستند که دست به دست هم می دهند و نمی گذارند از گرانی کالاها عبور کنیم. در این زمینه باید تدابیری اندیشیده شود تا بتوانیم تورم را مهار و بر آن غلبه کنیم.

مشکلات ارزی و تحریم ها اجازه نمی دهد بر تورم غلبه شود

  تاریخچه پمپ بنزین های تک سکویی در تهران چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید