مشاهده عکس ها / تهران از 2000 متری

418689 677 خبر مرکزی

تهران با وجود تمام مشکلات شهری و زیست محیطی همچنان زیبایی های خود را دارد. گزارش تصویری زیر در تنها روز هوای پاک تهران در ماه گذشته از ارتفاع 2000 متری به ثبت رسیده است.

عکس: حامد هورشیدی

  مهم ترین روش های اجبار را بشناسید

دیدگاهتان را بنویسید