مرد تهرانی به همسر و فرزندش اسید پاشید

او گفت از رفتار من و عصبانیت و اختلافش با من به ستوه آمده است و همزمان در حالی که پسرم کنارم ایستاده بود به من اسید آب می داد و پسرم هم سوخت.

ساعت 10 صبح دوشنبه 31 آذرماه، فریاد زن جوان و پسر کوچکش از حیاط خانه ای در منطقه مسعودیه تهران، اهالی را به خیابان ها کشاند.

زن جوان و پسرش از ناحیه دست، صورت و پا دچار سوختگی شدید اسیدی شدند. گزارش اسیدپاشی توسط ماموران کلانتری مسعودیه به بازپرس محمدحسن زرای شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران گزارش شد.

زن جوان در تحقیقات گفت: دختری دارم که به تازگی نامزد کرده و یک پسر 12 ساله دارم. روز قبل از اسیدپاشی دخترم با نامزدش بیرون رفت اما دیر برگشت. وقتی پدرش به خانه آمد و او را ندید به شدت عصبانی شد و به من اعتراض کرد و با هم دعوا کردیم.

صبح روز بعد که شوهرم سر کار رفت، در خانه با پسرم قهر کردم و ورامین را به مقصد تهران و خانه برادرم ترک کردم. اما وقتی شوهرم متوجه شد با یک ظرف اسید به آنجا آمد.

او گفت از رفتار من و عصبانیت و اختلافش با من به ستوه آمده است و همزمان در حالی که پسرم کنارم ایستاده بود به من اسید آب می داد و پسرم هم سوخت. تحقیقات درباره بازداشت مرد اسیدپاشی ادامه دارد.

منبع: ایران

  هوای تهران رو به سردی است

دیدگاهتان را بنویسید