مدارس و دانشگاه ها تعطیل است؟!

سخنگوی ستاد ملی تاج و تخت گفت: موج جدیدی از بیماری های عروق کرونر در کشور شاهد هستیم که در شهرهای مختلف با روندهای مختلف صعودی و نزولی شیوع دارد.

هیچ تصمیم کلی و نهایی برای تعطیلی و یا فعال شدن یکباره مراکز آموزش و پرورش و آموزش عالی گرفته نشده است زیرا در صورت قرمز شدن تاج استان های کشور در روزهای آینده، اختیار تعطیلی مدارس و دانشگاه ها به ستادهای آن استان ها واگذار می شود. .

در برخی استان ها آموزش می تواند مجازی یا تکراری باشد چرا که با توجه به تجربه کشور در آموزش مجازی در ماه های اخیر متاسفانه شاهد افت تحصیلی بسیاری از دانش آموزان بوده ایم.

  قتل زن جوان با انگیزه سرقت

دیدگاهتان را بنویسید