مجازات تخریب ارزش های تاریخی و فرهنگی

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مجازات و عوامل بازدارنده) مصوب 1375/02/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی از مواد 498 تا 729 مشتمل بر 29 فصل است.

فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تحریم ها و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/02/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی مواد 558 به 569 به شرح زیر است:

فصل نهم – تخریب ارزشهای تاریخی و فرهنگی

ماده 558 – هرکس تمام یا قسمتی از بناها، اماکن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی-تاریخی یا مذهبی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران یا تزئینات، وسایل، تأسیسات، اشیاء و متعلقات و همچنین. خطوط و نقوش انتصابی یا موجود علاوه بر جبران خسارت وارده، هرکس به اماکن تعیین شده که دارای جایگاه فرهنگی-تاریخی یا مذهبی نیز باشد خسارت وارد کند به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

هنر ماده 559 – هر کس اشیاء و متعلقات و همچنین مواد و قطعات آثار فرهنگی و تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه ها و اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن تحت حمایت یا نظارت دولت بدزدد یا با علم به سرقت این اشیاء را خریداری کند. و یا در صورتی که مشمول مجازات سرقت نباشد به جز رفع آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده 560 – هر کس بدون مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور یا بر خلاف ضوابط حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی موضوع این ماده مصوب و اعلامی این سازمان اقدامی انجام دهد که منجر به تضعیف شود. بنای آنها و یا در نتیجه در صورت تخریب یا تخریب بناها و ابنیه مذکور علاوه بر رفع تخلف و پرداخت خسارت به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

  30 دسامبر; یلدای قرن چهاردهم گذشته آفتابی بود

ماده 561 – هرگونه اقدام به صادرات ارزش‌های تاریخی-فرهنگی از کشور حتی اگر منجر به صدور آن نشود، قاچاق محسوب می‌شود و مرتکب به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی دو برابری محکوم می‌شود. موضوع قاچاق به جز استرداد مال.

تبصره – تشخیص شخصیت تاریخی-فرهنگی بر عهده سازمان میراث فرهنگی کشور است.

هنر ماده 562 – هرگونه حفاری و اکتشاف به منظور کسب ارزشهای تاریخی-فرهنگی ممنوع و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور محکوم می شود. و همچنین ابزار و امکانات حفاری به نفع دولت.

چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی و یا اماکن متبرکه و اماکن مذهبی انجام شود، علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و ابزار حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود. .

تبصره 1 – هرکس بر حسب اتفاق به ارزش تاریخی-فرهنگی موضوع این ماده دست یابد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط آن محکوم خواهد شد. شی پیدا شده

تبصره ۲ – خرید و فروش ارزش‌های تاریخی-فرهنگی حاصل از حفاری‌های بی‌رویه ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر مصادره ارزش‌های فرهنگی، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. چنانچه اموال مذکور تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع بیگانه فروخته شود مرتکب به بیشترین مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 563 – هرکس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به‌عنوان آثار ملی ثبت‌شده و فاقد مالک خصوصی هستند تجاوز کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود مشروط بر اینکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً شده است حدود مشخصات این گونه اماکن را مشخص کرده و پهنه ها را در محل مشخص و مشخص کرده است.

  قیمت آپارتمان در نقاط مختلف تهران

هنر ماده 564 – هر کس بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط اعلام شده از سوی این سازمان اقدام به مرمت یا تعمیر، تغییر، نوسازی و توسعه بناها یا تزئینات اماکن فرهنگی و تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی کند. به مدت 6 ماه حبس، 2 سال حبس و غرامت دریافت خواهد کرد.

هنر ماده 565 – هر کس برخلاف دستور مقرر در قانون حفاظت از آثار ملی، ارزش فرهنگی-تاریخی غیرمنقول مندرج در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به اشخاص دیگر منتقل کند، به مجازات محکوم خواهد شد. محرومیت از آزادی از سه ماه تا یک سال.

هنر ماده 566 هرکس برخلاف ماهیت کار و بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی کشور نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و اشیاء مذهبی- فرهنگی و تاریخی درج شده در فهرست آثار ملی را به غیر از رفع اشکال تغییر دهد. تخلفات و جبران خسارات ناشی از سلب آزادی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده اصلاح شده 566 (الحاقی 26/03/1388) – هرکس به جای اصل اثر، نمونه تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را ایجاد کند یا به قصد عرضه یا قاچاق آن را معرفی، حمل یا نگهداری کند. یا فروش آن یا علم به تقلبی بودن اثر خریدار کند با نظر کارشناسی از سازمان میراث فرهنگی به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اصل اثر محکوم خواهد شد. ، صنایع دستی و گردشگری.

تبصره 1 (ضمیمه 26ˏ03ˏ1388) – نمونه‌های تقلبی به اقلامی اطلاق می‌شود که در دوره معاصر ساخته می‌شوند و از نظر نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن یا بدون نمونه اصلی شبیه به آثار اصیل فرهنگی و تاریخی هستند. به عنوان یک اثر اصیل فرهنگی و تاریخی ارائه شود و هیچ علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر روی آن حک نشده باشد که آن را از اصل متمایز کند.

  کلان شهر آبادان؛ شب سوم پس از سقوط

تبصره 2 (الحاقی 26ˏ03ˏ1388) – در صورتی که کالای تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین خواهد شد.

تبصره 3 (الحاقی 26ˏ03ˏ1388) – اشیاء به نمایش گذاشته شده موضوع این ماده به نفع سازمان میراث، صنایع دستی و گردشگری ضبط خواهد شد. مشمول آیین نامه این تبصره مواردی است که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون ضبط شده است.

ماده 567 – در کلیه جرائم موضوع این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر ادارات دولتی حسب مورد شاکی یا شاکی خصوصی محسوب می شود.

ماده 568 – در جرائم مذکور در این فصل که توسط اشخاص حقوقی ارتکاب می یابد هر یک از سران و مأمورین امر حسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد.

تبصره – ارزش‌های فرهنگی و تاریخی ناشی از جرایم موضوع این فصل با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور ضبط می‌شود و در کلیه مواردی که دستور مصادره و استرداد اموال، وجوه، تجهیزات و خسارات داده می‌شود. به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور تصمیم گیری خواهد شد.

ماده 569 – در كليه موارد اين فصل چنانچه مال تخريب شده ملك خصوصي باشد و مالك از ثبت آن به عنوان اثر ملي اطلاعي نداشته باشد از مجازاتهاي مقرر در مواد فوق مستثني خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید