مجازات اسیدپاشی در قوانین ایران

منظور از جرم اسیدپاشی این است که شخص عمدا با ریختن اسید به طرف دیگر بینایی، بافت های صورت و اعضای بدن خود را از بین می برد. البته اکثر کارشناسان می گویند جرم اسیدپاشی باید شدیدتر از مجازات قتل باشد. زیرا با کشتن یک نفر در یک لحظه قدرت عقل را از دست می دهد و باعث قتل طرف مقابل می شود.

اما با اسیدپاشی فرد آگاهانه و طبق برنامه ای از پیش تعیین شده دست به این جنایت می زند و تا آخر عمر زیبایی چهره و ازدواج و کار را از دیگری سلب می کند.

وقتی شخصی عمداً مرتکب اسیدپاشی می شود و باعث نقص عضو و از بین رفتن زیبایی فرد دیگری می شود، مجازات بر اساس اراده قربانی، انتقام از اندام یا قصاص تعیین می شود. در برخی موارد، مجرم برای مجازات اسیدپاشی باید باج بپردازد. اما مجازات اسیدپاشی چیست؟

اگر شاکی در پرونده اسیدپاشی شاکی نداشته باشد یا شاکی موافق باشد، قانون شخصاً فرد را مجازات می کند.

البته در اینجا لازم به ذکر است که در صورت موافقت ولی امر و عدم مجازات فرد متخلف به جرم اسیدپاشی، خود قانون برای جرم سنگین اسیدپاشی آن شخص را مجازات می کند. البته قاضی تصمیم می گیرد. همچنین مجازات فردی که مرتکب جرم اسیدپاشی شده است این است که متخلف به عنوان مجازات اسیدپاشی دیه بدهد.

اگر موجب تغییر شکل دائمی طرف مقابل شود به حبس تعزیری درجه یک که انتقام جویی است محکوم می شود. همچنین در صورتی که موجب ضرر دایمی و از بین رفتن حواس شود، دو سال حبس تعزیری در نظر گرفته می شود که بین دو تا 10 سال حبس است.

  شرایط تزریق دوز سوم و چهارم واکسن کراون

اگر موجب ضعف اعضاي بدن شود، بدون قطع عضو، تعزير درجه سوم صادر مي شود كه از دو تا پنج سال حبس است. اگر فرد آسیب جدی ندیده باشد، متهم به حبس شماره چهار که بین دو تا سه سال حبس است محکوم می شود.

تشدید مجازات اسیدپاشی چیست؟

در ماده یک تشدید مجازات اسیدپاشی آمده است: «هرکس عمداً با اسیدپاشی یا سایر ترکیبات شیمیایی به عضوی از فرد تجاوز کند، با رعایت شرایط مندرج در قانون، از سوی شاکی، ولی یا شاکی به قصاص محکوم خواهد شد. کتاب قصاص .. شاکی می تواند با شکایت از متخلف مطالبه دیه یا قصاص کند.

در ماده 2 تشدید مجازات اسیدپاشی آمده است: اگر مرتکب این جرم به دلایل مختلف به قصاص محکوم نشود یا مایل به قصاص نباشد باید طبق مقررات مربوط دیه بدهد. مجازات اسیدپاشی

در ماده 3 تشدید مجازات اسیدپاشی آمده است که در ارتکاب این جرم در قانون حکمی مبنی بر تخفیف یا آزادی مشروط و تعویق مجازات وجود ندارد و مرتکب باید به مجازات اعمال خود برسد.

البته اگر اولیای دم حکم شماره یک را عفو کرده باشند، دادگاه ممکن است کمی مجازات را کاهش دهد و مجازات اسیدپاشی را کاهش دهد. در ماده 4 تشدید مجازات اسیدپاشی آمده است که علاوه بر جبران خسارات مندرج در ماده. (14) قانون آیین دادرسی، متهم باید هزینه معالجه مصدوم را نیز بپردازد.

در صورتی که قاضی تشخیص دهد که متهم نیازی به پرداخت هزینه درمان ندارد، کل درمان مصدوم تحت پوشش صندوق بیمه خسارت بدنی قرار می گیرد. در ماده 5 تشدید مجازات اسیدپاشی آمده است که به دعاوی و شکایات مربوط به جرم اسیدپاشی باید استثنایی رسیدگی شود.

  آشتی با بورس؟!

مجازات تهدید اسیدپاشی چیست؟

اگر می پرسید مجازات فردی که تهدید به اسیدپاشی می شود چیست؟ برای اطلاع از این مشکل، ادامه مقاله را از دست ندهید.

اگر شخصی تهدید به اسیدپاشی، قتل یا حتی از کارافتادگی دائمی او کند، مجازات او جزء جرایم اول و دوم است. بر اساس ماده 614 این قانون، اگر فردی عمداً به دیگری آسیب برساند و موجب شکستگی اندام، شکستگی یا حتی جراحت شود، باید از دو تا پنج سال حبس بگذرد. چون این مرد در جامعه ناامنی ایجاد کرد.

در صورت موافقت فرد مورد تهدید، باز هم قانون برای متهم به دلیل ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی و آسیب رساندن به جسم و روح یک شهروند جامعه، دو تا پنج سال حبس در نظر گرفته است. این مرد به مفسد فی الارض معروف است. بر اساس ماده ۲۸۶ قانون، شخصی که موجب ناامنی جامعه شود و مفسد فی الارض شناخته شود به اعدام محکوم می شود.

انواع مختلف تهدیدات ناشی از اسیدپاشی چیست؟

وقتی شخصی تهدید می کند که روی دیگری اسید پاشیده و می خواهد آن را انجام دهد، خود تهدید جرم است. شخص مورد تهدید باید به دادگاه شکایت کند و با ارائه مدرک، مرتکب را مجازات کند.

اگر کسی فقط تهدید کرد و موفق به انجام این کار نشد، باز هم باید با مدارک کافی برای پیگرد قانونی به دادگاه بروید.

برای اینکه بتوانید فردی را که تهدید به اسیدپاشی کرده است قضاوت کنید، باید تهدید او واضح باشد و آشکارا شما را تهدید به اسید یا کشتن کرده باشد. قاضی پرونده از کلمات استفاده شده برای تعیین اینکه آیا شخص قصد تهدید جدی دارد یا خیر استفاده کرد.

  مهم ترین ویتامین ها برای خانم ها

مجازات اسیدپاشی چیست؟

در قانون جدید مجازات اسیدپاشی در صورت ارتکاب جرم و مجازات او قصاص نیست، حتی در صورت رضایت خانواده و ولی و یا اقدام مجرم برای فرار به جز پرداخت پول به کودک، طبق موارد زیر. مقررات می گوید که او مجازات شد. در صورت ارتکاب جنایت علیه خود و جنایتی که منجر به تغییر شکل دائمی صورت قربانی به درجه اول حبس (بیش از 25 سال) شود.

در مورد جرمی که میزان جرم بیش از نصف جرم کامل باشد، حبس تعزیری درجه دو (حبس بیش از 15 تا 25 سال) و در مورد جرمی که میزان آن جرم از یک سوم تا یک نیم رژیم غذایی کامل، حبس 3 درجه (حبس بیش از 10 تا 15 سال). در صورت ارتکاب جرمی که میزان آن تا یک سوم جرم کامل باشد تا درجه چهارم حبس (حبس بیش از 5 تا 10 سال).

در مواردی که متخلف فرار کرده یا دیگر زنده نیست، از اموالی که به قربانی باقی مانده است، دیه پرداخت می شود تا از قربانی محافظت شود. در صورتی که متهم پول کافی برای عمل را نداشته باشد، پرداخت آن از بیت المال مقتول خواهد بود.

نکته دیگر اینکه جرم اسیدپاشی زیاد است و در اکثر موارد تخفیف، تعلیق و گذشت در مجازات وجود ندارد. مگر اینکه در شرایط خاصی قاضی قیم را برائت یا عفو کند.

دیدگاهتان را بنویسید