مبارزه دیدنی بین بز کوهی و عقاب; جنگ برای بقا!

451720 370 خبر مرکزی
نبرد بز کوهی با عقاب تیزبین در کوه ها توجه کاربران را به خود جلب کرد.

  بورس مقاومت 1.5 میلیونی را می شکند؟!

دیدگاهتان را بنویسید