ماشین های یخ زده در وسط خیابان های روسیه

بر اثر سرمای شدید خودروها در خیابان های روسیه یخ زدند.

  تصویر کلی رئیسی، پوتین و اردوغان چالش برانگیز است

دیدگاهتان را بنویسید