لیست آپارتمان های زیر قیمت متوسط ​​در تهران

متوسط ​​قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران طبق آخرین آمار رسمی حدود 32 میلیون تن است که فایل فروش با قیمت های آسان زیر این رقم را می توان به راحتی در بازار مسکن مناطق 4 تا 21 یافت. تهران.

بررسی پرونده های موجود در بازار مسکن در روزهای ابتدایی بهمن ماه نشان می دهد که تعداد آپارتمان های فروش با قیمت 20 تا 30 میلیون تن در هر متر مربع کم نیست و گزینه های زیادی برای داوطلبان در این قیمت دارد. گروه

البته مشخصه سنی اکثر این فایل ها متوسط ​​یا قدیمی بودن آنهاست که باعث می شود داوطلبان با بودجه مناسب خرید کنند و گاه سرعت تراکنش را کاهش داده و زمان بیشتری را صرف جستجو کنند.

بنگاه های معاملات ملکی می گویند متقاضیان با بودجه یک تا 2.5 میلیارد تنی برای خرید آپارتمان در این محدوده قیمتی مراجعه می کنند، اما به آپارتمان های قدیمی یا ساخته نشده در بالای گزینه ها نگاه نمی کنند و سعی می کنند خانه هایی را پیدا کنند که بیشتر به دنبال آن هستند. سن، ساختمان باید صاف و جوان باشد.

اگرچه هنوز امکان میزبانی در برخی از محله های کم برخوردار جنوب تهران با قیمتی کمتر از یک میلیارد تن وجود دارد، اما مرکز تقاضای آپارتمان های مصرفی با کمترین ویژگی های معقول زندگی در این محله ها فوق العاده ارزان نیست و متقاضیان قیمت متوسط ​​را ترجیح می دهند. محله ها

جدول زیر خلاصه ای از لیست آپارتمان های با قیمت پیشنهادی کمتر از 32 میلیون تومان است تا به راحتی بتوان محدوده های قیمتی مناسب در بازار فعلی مسکن را شناسایی کرد.

  چگونه از پرخوری عصبی جلوگیری کنیم

قیمت آپارتمان

دیدگاهتان را بنویسید